תנאי שימוש

שלום רב,

‘הכשרון שלי’
רשת חברתית לאמנים ויוצרים בישראל.

המיזם ‘הכשרון שלי’ הוקם ע”י דמיטרי שטוחין במטרה ליצור רשת חברתית לאמנים ויוצרים
ולקדם תרבות במקום בו אנו חיים,
מקום שיהווה בית לאומנים מכל התחומים ובכל הז’אנרים!

כללי השימוש באתר (הכישרון שלי) kisharonsheli.co.il והסכמת המשתמש. אנו שמחים לברך אותך באתר kisharonsheli.co.il שהוא משאב אינטרנט אשר יעזור לכם בתקשורת עם מלהקים, שחקנים, במאים, אמנים, יוצרים, מפיקים, זמרים, מוזיקאים, ציירים, כותבים, מחזאים, משוררים, תסריטאים, חברים, מכרים, עמיתים ואנשים בתחום האמנות והבמה! האתר kisharonsheli.co.il מספק במה וירטואלית לאמנים ויוצרים! האתר ‘הכישרון שלי’ הינו פרויקט הרשת חברתית אשר מאחד את אנשים על יסוד היעד המשותף. אתר זה גם יעזור לגלות כישרון אצל כל אחד מאיתנו!
הנהלת האתר מציעה לכם את שירותי האתר בתנאים שמפורטים ב’כללי שימוש באתר kisharonsheli.co.il’ כדלקמן. לכן עליך לעיין בתשומת לב בתנאי הכללים הקיימים אשר נקבעו ע”י הנהלת האתר בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
כללי שימוש ברשת חברתית  ‘הכישרון שלי‘  – כלל מס’ 1
1.1 כללי שימוש באתר ‘הכשרון שלי‘ אלה פותחו ע”י הנהלת האתר וקובעים את התנאים לשימוש ולהתפתחות האתר, וכן זכויות וחובות של המשתמשים וההנהלה. הכללים חלים גם על היחסים הקשורים לזכויות ולאינטרסים של גופים שלישיים אשר אינם נרשמו באתר, אולם פעולות משתמשי האתר שנרשמו כבר עלולות לנגוע ולפגוע בזכויות ובאינטרסים שלהם.
1.2 כללים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר בנושא הענקה למשתמש ע”י הנהלת האתר, זכות לשימוש ברשת החברתית ושירותיה (שאר השירותים יצוינו להלן). בנוסף לכללים אלה כולל ההסכם בין המשתמש לבין הנהלת האתר את כל המסמכים המיוחדים הקשורים להענקת פונקציות שירות ספציפיות של האתר והובאו בפרקים הרלוונטיים של האתר ברשת ובאינטרנט.
1.3 הנרשם באתר kisharonsheli.co.il, חייב להכיר את כללי השימוש באתר במלואם, מהתחלה עד הסוף, לפני שיירשם בו. הרשמה באתר של גוף משפטי, ארגון חברה ואדם (ללא קשר ללאום, מין, צבע עור, דתו, השקפותיו הפוליטיות ומעמדו החברתי (דת וההשקפות הפוליטיות ושהן לגיטימיות במדינת ישראל ולא נאסרו בחקיקה, לא גורמות לטרור, אלימות, הסתה והשפלה של דתות, גזעים, לאומים ואנשים אחרים – התיקון חל הן על אזרחים והן על גופים משפטיים כאחד), פירושה שהמשתמש מקבל את הכללים הקיימים האלה במלואם וללא סייגים.
1.4 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף באופן חד צדדי וללא הודעה מוקדמת, כל כללי השימוש באתר או תוספת. תנאים וכללים אלה מהווים מסמך פתוח ונגיש לכולם. הכללים האלה נמצאים באתר הרשמי בכתובת kisharonsheli.co.il
צוות האתר וקבוצת גיבוי יחד עם הנהלת האתר, ממליץ לכם לבדוק באופן תקופתי את תנאי ההסכם הזה ואת הכללים בנוגע לשינוי שלהם ו/או תוספות, ו/או שינוי כללי השימוש. במידה והמשתמש ממשיך את השימוש באתר לאחר השינויים ו/או התוספות, יפורש הדבר כהסכמתו המלאה וקבלת כל הכללים וכל השינויים באתר הכישרון שלי.

הוראות האתר – כלל מס’ 2
2.1 האתר kisharonsheli.co.il מהווה רשת חברתית אשר מסייעת ללא עלות לכל הכישרונות החדשים למצוא את עצמם
ולהעניק את יצירותיהם לאנושות. הוא מהווה שילוב המידע והתוכנה למשתמשים שנרשמו בו אשר כלולים
במאגרי המידע הנגישים ברשת האינטרנט בכתובת הרשת kisharonsheli.co.il
2.2 כל הזכויות באתר זה בכלל וזכויות לשימוש בכתובת הרשת (דומיין) kisharonsheli.co.il הינם קניינו של מייסד האתר דמיטרי שטוחין , הגישה לאתר ניתנת לכל המעוניינים בהתאם לכללי האתר הקיימים ולחוקי מדינת ישראל.
2.3 דפי האתר ישמשו לפעולות ההתפתחות האינטלקטואלית של המשתמש (כולל יצירות הספרות, המוזיקה והאומנות, הקלטות פלייבקים, גרפיקה ועיצוב מכל סוג). היצירות הנ”ל יכולות להיות קניינם של המשתמשים ולא של הנהלת האתר. אם הינכם בעלי זכויות יוצרים או פטנט ליצירה כלשהי, מבקשים מכם להודיע על כך להנהלת האתר. פנייתכם תיבחן תוך זמן סביר (החלטתנו ותגובתנו לתלונה יישלחו לך לכתובתכם האלקטרונית הקיימת). המשתמשים זכאים ליצור באופן עצמאי, לכתוב יצירות ולפרסם אותן בדפים שלהם ברשת החברתית החדשה kisharonsheli.co.il.

הנהלת הרשת החברתית ‘הכישרון שלי’ kisharonsheli.co.il – כלל מס’ 3
3.1 האתר נרשם באופן רשמי וכל זכויות היוצרים שמורות לבעלי האתר kisharonsheli.co.il, כתובת האתר kisharonsheli.co.il, דוא”ל info@kisharonsheli.co.il, מס’ פקס: 077-5266407
3.2 ניתן לשלוח לכתובת ת.ד מס’ 57059 , מיקוד 6157001, תל אביב – יפו , ולדוא”ל את כל הטענות וההצעות של גופים פרטיים וגופים משפטיים כלפי הנהלת האתר וכלליו, כמו כן שאר הנושאים לגבי פעילות האתר, הפרת זכויות ואינטרסים של הגורמים השלישיים בעת השימוש בו, וכן את ההצעות לשיפור האתר.
3.3 שום סעיף לכללים אלה ולהסכם זה לא מעניק למשתמש זכות לשימוש בשם החברה, בסימנים מסחריים האתר (מכל הסוגים), בשמות דומיין ושאר סימני האתר kisharonsheli.co.il הזכות לשימוש בסימנים מסחריים של האתר kisharonsheli.co.il יינתן אך ורק על פי ההסכם בכתב עם הנהלת האתר.
3.4 מנהלי האתר אוסרים על כל אנשים וגופים משפטיים שימוש בזכויות היוצרים של האתר, משלוח דואר זבל (spam), פריצת הדפים של משתמשים אחרים, הפצת תעמולה מכל מין וסוג, אלימות והטרדות, עיסוק בפעילות בלתי חוקית, השתתפות בקנוניות, השפלת המשתמשים או שאר צדדים שלישיים שאינם משתמשים. ההנהלה שומרת לעצמה זכות למחוק את הדף שלכם ללא התראה.

הרשמה באתר – כלל מס’ 4
4.1 הרשמה באתר של כל אדם ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי מתבצעת חינם, עצמאית ומרצון טוב, בכתובת kisharonsheli.co.il באינטרנט.
4.2 כל אדם שמלאו לו 18 שנה יוכל להירשם כמשתמש (לאחר ביצוע ההרשמה באתר kisharonsheli.co.il בהתאם לכללים והסדר שנקבעו).
4.3 בעת ההרשמה על המשתמש לספק להנהלת האתר את המידע האמין והאקטואלי הנדרש ליצירת הדף האישי של המשתמש. בעת ההרשמה יינתנו שם המשתמש וסיסמה (שהם אישיים וסודיים לכל אדם; העברת שם המשתמש והסיסמה אסורה; המשתמש אשר ימסור את הסיסמה או שם המשתמש מרצונו או בטעות, אינו רשאי לבוא בטענות להנהלת האתר), וכן לספק את שם המשפחה, שם פרטי שלו ואת הדוא”ל. ייתכן שבעת ההרשמה תתבקשו גם למסור פרטים נוספים. בתום ההרשמה תינתן סיסמה אישית לגישה לאתר
4.4 המשתמש יישא במלוא האחריות בגין הפרטים אשר מסר, אמינותם, נכונותם, האקטואליות שלהם,
מהימנותם, מלואם ופתיחותם. במידה ויימסרו פרטים לא נכונים ולא אמינים אשר יפגעו בגורם השלישי, יישא
המשתמש במלוא האחריות לפי חוק מדינת ישראל.
4.5 לאחר מסירת המידע לפי סעיף 4.3 לכללים אלה ולהסכם זה, על המשתמש לבצע אימות הפרטים. לדוא”ל של המשתמש יישלח מכתב עם קישור לאתר kisharonsheli.co.il לפיהו יהיה עליו להיכנס לאתר kisharonsheli.co.il להשלמת ההרשמה.
המשתמש אינו רשאי לרשום יותר מדף אישי אחד ולהשתמש פעמיים באותו מספר טלפון נייד ובדוא”ל.
4.6 לאחר הרשמת האדם ו/או הגוף המשפטי ו/או גוף פרטי מסכים המשתמש ברשת החברתית kisharonsheli.co.il עם כללי שימוש באתר ונושא במלוא האחריות, כיוון שקיבל על עצמו את כל הזכויות והחובות הקשורות לשימוש באתר ובתפקודו. בהמשך, לאחר סיום תקופת ההרשמה, ירכוש המשתמש את מלוא הזכויות לשימוש בדף האישי שלו (השימוש אינו כולל את הפעולות האסורות בחוזה).
4.7 הסתיימה ההרשמה באתר kisharonsheli.co.il בהצלחה, תקבל על עצמה ההנהלה את כל החובות כלפי המשתמש המפורטות בחוזה ובהסכם הקיימים, בכפוף לכך שהמשתמש לא עוסק בפעילות בלתי חוקית ולא עובר חוק מדינת ישראל.
4.8 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעיבוד כל מידע של המשתמש בעת הרשמתו ואחריה. עיבוד המידע נערך למען בטיחות המשתמשים ולשמירה על סודיות המידע של כל משתמש.
הנהלת האתר מבטיחה לשמור על כל המידע בסודיות ולא להפיץ את פרטיו האישיים של כל משתמש. המשתמש אשר יעבור על החוק או שלא ציית לכללי השימוש באתר, והפר בכך את הסכמתו הזאת, לא יהיה זכאי לשמירה על הדף שלו (שם המשפחה ושמו הפרטי של המשתמש יירשמו ברשימה השחורה של ההנהלה).
ניתן לגלות ולמסור את המידע אשר נמסר ע”י המשתמש אך ורק בהתאם לחוק הקיים לדרישת בית המשפט. כיוון שההנהלה עורכת עיבוד הנתונים למטרות השימוש באתר, לא תידרש הסכמתו האישית של המשתמש למסירת הפרטים לבית המשפט, בתנאי שתהיה ההחלטה הרלוונטית של בית המשפט במדינת ישראל!
הנהלת האתר תעשה את כל הדרוש להגנה על פרטיו האישיים של המשתמש.
4.9 שם המשתמש והסיסמה אותם בחר המשתמש, מהווים מידע לכניסה לאתר kisharonsheli.co.il המשתמש אינו רשאי למסור את שם המשתמש או הסיסמה לגורמים שלישיים ובמידה וימסור אותם, יישא במלוא האחריות בגין המעשה. על המשתמש לשמור על שם המשתמש ועל הסיסמה בסוד.
אם המשתמש מבקר באתר ומסמן “לזכור”, עליו לוודא שמחשב בו הוא משתמש הינו אישי ואין לגורמים שלישיים גישה למחשב זה. באם אין למשתמש ודאות כי המחשב שייך לו, צוות kisharonsheli.co.il ממליץ לו ללחוץ סימן “יציאה”.
4.10 השתמש הגורם השלישי כלשהו (ללא קשר לסיבה) בשם המשתמש ובסיסמה, על המשתמש להודיע על כך להנהלת האתר. במקרה של חדירה בלתי מאושרת לדף המשתמש ו/או גישה לשם המשתמש ולסיסמה, ייחסם הדף וייבדק ע”י ההנהלה. במקרה זה תישלח למשתמש הודעה בה יינתנו לו שם המשתמש והסיסמה החדשים.
4.11 לאחר סיום ההרשמה יקבל המשתמש את הזכות לשימוש עצמאי בדף שלו למטרותיו האישיות הבלתי מסחריות, לתקשורת עם המשתמשים האחרים בכפוף להסכמתם, וכן יהיה זכאי להשתמש בשאר השירותים הכלליים של האתר.
כל פרסומת באתר זה אסורה. ניתן לפרסם רק בתיאום בכתב בין המשתמש לבין ההנהלה.
4.12 בעל דף באתר kisharonsheli.co.il מפרסם בעצמו את כל המידע אודותיו ואודות פעילותו. תוך כדי כך עליו להבין כי הדף שלו נגיש גם למשתמשים אחרים ונתון לצפייה. על המשתמש לפרסם אך ורק את העבודות בענף היצירה שלו אשר מהווים קניינו בלבד. על המשתמש להבין כי הנהלת האתר אינה אחראית על המידע שהוצג על ידיו ואינה עוזרת לו ביצירת הדף האישי שלו.
4.13 המשתמש רשאי ליצור בלוגים, קבוצות, להשתתף בפורום, לבנות דף אישי, דפים רשמיים, לקבוע מפגשים שלו למטרות לא מסחריות, למוסדות צדקה, מלכ”רים, חברות, מותגים, עבודות ושירותים שאינם קשורים לפרסומת ולקידום העסקים. הוא רשאי להשתתף בכל האירועים של האתר. כל האנשים והגופים רשאים להשתמש בשיטות החוקיות התואמות את המוסר והנורמות האתיות של האתר ואת החוק.
אף משתמש אינו רשאי לייצג את הנהלת האתר.
בקבוצות, הודעות, פורומים, צילומים, וידיאו, דפים אישיים ובכל האמור לעיל המשתמש אינו רשאי להשתמש בסימן ובסמל האתר וכן בטקסטים הקשורים לפרסום ולהפצה.
חל איסור להשתמש בקבוצות, פורומים, וידיאו, שמע, צילומים והודעות בפעולות משפילות, תעמולה, הסתה, סחיטה, השפלה ואלימות בכל מין שהוא. על כל המשתמשים לציית ולהסכים לכללים האלה של האתר.
במקרה שייתפס המשתמש באי-ציות לחוק, לא יוכל למחוק את הטקסט אשר כתב. האתר kisharonsheli.co.il מבקש מהמשתמשים להיכנס לאתר אך ורק למטרה שלמענה נוצר האתר (נא לקרוא בפרק “מטרת האתר”).

4.12 הרשמה לניוזלטר .

4.13 הרשמה לניוזלטר של כל אדם ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי מתבצעת ללא עלות, עצמאית ומרצון טוב, בכתובת kisharonsheli.co.il , באינטרנט.

4.14 לאחר הרשמת לניוזלטר האדם ו/או משתמש/ת ו/או גוף משפטי כלשהו ו/או גוף פרטי מסכים לקבל דואר אלקטרוני, הודעות SMS, שיחות טלפון, פקס, מכתבים באמצעות דואר ישראל, ו/או פרסום ו/או ניוזלטר מטעם ‘הכישרון שלי’ ו/או ‘האקדמיה לאמנויות הבמה’ ו/או ‘פריזנטור’, מאגר שחקנים.

4.15 חשוב לדעת: ניוזלטר ו/או הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקס ו/או קבלת מידע עבור הלימודים ו/או הצגות ו/או פרויקטים שונים נשלחים אך ורק בממצעות האתר: ‘הכישרון שלי’, רשת חברתית לאמנים ויוצרים ( דואר אלקטרוני: info@kisharonsheli.co.il, הודעות SMS – 0503350753, הודעת Whats App 050-3350753, פקס: 077-5266407 או 077-5518861 ) .

4.16 לניוזלטר ניתן להירשם בנפרד באמצעות הרשמה לניוזלטר ו/או מסירת מייל למערכת (בקשה ו/או פניה מיוחדת להנהלת האתר דרך דואר אלקטרוני ).

4.17 בהרשמה רגילה לאתר ( פתיחת פרופיל ו/או פתיחת כרטיס באתר ‘הכישרון שלי’ ) משתמש/ת באופן אוטומטי יקבל/ תקבל את ניוזלטר, בכפוף לסעיפים 4.1 – 4.13.

4.16 על מנת להפסיק לקבל את ניוזלטר ו/או מסרנים ו/או דואר אלקטרוני יש לפנות להנהלת האתר באמצעות מייל info@kisharonsheli.co.il

4.17 במידה והמשתמש/ת ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי יבקש/ תבקש לצאת מרשימת התפוצה ו/או יבקש/ תבקש לא לקבל ניוזלטר ו/או דואר אלקטרוני אחר, הנהלת האתר תכבד את הבקשה על פי חוקי מדינת ישראל.

4.18 על מנת לחזור לרשימת התפוצה לאחר הפסקה ולהמשיך לקבל את ניוזלטר, על המשתמש /ת חובה להירשם מחדש ( אין צורך לפתוח כרטיס חדש ו/או פרופיל חדש, יש לשלוח דואר אלקטרוני באמצעות הרשמה לניוזלטר ) באמצעות האתר הכישרון שלי ו/או לפנות להנהלת האתר במייל info@kisharonsheli.co.il ו/או אתר דרך אתרים הבאים: ‘האקדמיה לאמנויות הבמה’ ו/או ‘פריזנטור’.

4.19 במידה והמשתמש/ת ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי יבצע / תבצע הרשמה מחדש ( לאחר בקשה לצאת מרשימת התפוצה ) באתר ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או הרשמה לרשימת התפוצה באתרים הבאים: ‘הכישרון שלי’ ‘פריזנטור’, ‘האקדמיה לאמנויות הבמה של דים אמור’ יקבל / תקבל משתמש/ת ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי את ניוזלטר ו/או הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקס ו/או קבלת מידע עבור הלימודים ו/או הצגות ו/או פרויקטים שונים באופן אוטומטי, ללא צורך לפנות להנהלת האתר במיוחד.

4.20 הרשמה לניוזלטר מחדש ו/או השארת פרטים דרך דואר האלקטרוני ( בקשה מיוחדת ) מאפשרת באופן אוטומטי להנהלת האתר לשלוח ניוזלטר ו/או הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקס ו/או קבלת מידע עבור הלימודים ו/או הצגות ו/או פרויקטים שונים מטעם האקדמיה לאמנויות הבמה ו/או ‘הכישרון שלי’ ו/או ‘פריזנטור’.

4.21 על המשתמש/ת חובה לעבור על תנאי שימוש לפני הרשמה לאתר ו/או לניוזלטר ו/או הרשמה ללימודי משחק.

4.22 כל אדם שמלאו לו 18 שנה יוכל להירשם כמשתמש/ת לאתר ו/או ניוזלטר.

4.23 בעת ההרשמה לניוזלטר על המשתמש/ת לספק להנהלת האתר המידע האמין והאקטואלי הנדרש לשליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או ניוזלטר ו/או התקשרות לצורך תיאום פגישה עם נציגי האקדמיה . בעת ההרשמה יינתנו שם ושם משפחה, מספר טלפון או טלפון נייד ואת הדוא”ל (שהם אישיים בלבד ). ייתכן שבעת ההרשמה תתבקשו גם למסור פרטים נוספים.

4.24 הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות לא להחזיר ( אך ורק לאחר הבקשה לצאת מרשימת התפוצה ו/או מחיקת פרופיל באתר ) את המשתמש/ת ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי לקבל את ניוזלטר ו/או הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקס ו/או קבלת מידע עבור הלימודים ו/או הצגות ו/או פרויקטים שונים .

חובות המשתמשים באתר kisharonsheli.co.il – כלל מס’ 5
5.1 חובות המשתמש
* שמירה על חוקי מדינת ישראל ועל כללי ההסכם.
* בעת ההרשמה יש לספק נתונים נכונים ואמינים, לעקוב אחר שינוי הפרטים האישיים ולהודיע להנהלת האתר על כל שינויים בחשבון ו/או פריצה בדף שלכם, ו/או בשם המשתמש וסיסמה.
* בשום אופן אין לאפשר גישה לדף שלכם לזרים. הדף שלכם הינו אישי.
* לא לפרסם למטרות מסחריות.
* לא לפרסם קבצי פורנו (צילומים ווידיאו), אלימות, סחיטה, השפלות, קללות וגסויות, לא לעסוק בהפצת הסתה לטרור וקריאות להשמדת בני אדם, לא לקרוא להתאבדות ולשאר מעשים בלתי חוקיים (ואם נפלת קורבן לדברים הנ”ל, אנא הודיעו מייד להנהלת האתר).
* לא להכריז על זכויות יוצרים אם אין לכם זכות לכך.
* לא לפרסם קישורים אם יפגע הדבר בצדדים שלישיים.
* לא לפרסם על חייהם הפרטיים של משתמשים אחרים.
* לא להשתמש במידע האישי של משתמש אחר גם בהיותו חבר שלכם.
5.2 אם אינכם בטוחים בחוקיות מידע כלשהו אותו בכוונתכם לפרסם, מציעה לך רשת חברתית חדשה kisharonsheli.co.il.
להימנע מכתיבת פרטים כלשהם בדפי האתר.
5.3 אסור למשתמש:
5.3.1 להיכנס לאתר בשמו של משתמש אחר או להירשם לא תחת שם שלכם, להירשם בשמו של אדם אחר, קבוצה או תאגיד וכו’.
5.3.2 לעוות פרטים אודותיו, גילו או יחסים בינו לבין אנשים או גופים אחרים.
5.3.3 אסור לשמור על המידע או להפיץ מידע או להחזיק במידע אשר מכיל איומים, מערער, משפיל, פוגע בכבוד או במוניטין העסקי או בסודיות החיים הפרטיים של משתמשים אחרים או גופים שלישיים;
– פוגע בזכויות הקטינים;
– הינו וולגרי או מחפיר, מכיל קללות, מכיל תמונות פורנוגרפיות וטקסטים או קטעי וידיאו בעלי אופי מיני בהשתתפות קטינים;
– מכיל קטעי אלימות או יחס אכזרי לבעלי חיים;
– מכיל תיאור אמצעים ושיטות להתאבדות וכל קריאה להתאבדות;
– מכיל תעמולה ו/או גורם להצתת שנאה או איבה גזעית, דתית או אתנית,תעמולת הפשיזם או אידיאולוגיה גזענית;
– מכיל חומר בעל תוכן קיצוני;
– מכיל תעמולה לפעילות בעלת אופי פלילי או עצות, הוראות או הנחיות לביצוע פעולה שכזו;
– מכיל מידע מסווג, כולל אך לא רק, סודות מדינה וסודות מסחריים, מידע אודות חיים פרטיים של צדדים שלישיים;
– מכיל פרסומת או מתאר חנוניות של שימוש בסמים כולל (סמים אודיאולוגים) (קבצים קוליים שמשפיעים על מוח האדם הודות לקצבים בינאורליים), מידע אודות הפצת הסמים, מתכונים להפקתם ועצות לשימוש בהם;
– שנועד לצרכי הונאה;
– היה ונפלתם קורבן לסוגיה זו או הייתם עדים לכך, ראו סעיף 5.1.
5.4 אסור להפיץ את הודעות המשתמשים בצורה המונית ללא הסכמתם לכך.
5.5 אסור לגרום להפרעות בפעילות שוטפת האתר
* אסור לקבל במרמה (בהסתמך על האמון מצדו של המשתמש) את הסיסמה ושם המשתמש שלו;
* אסור לעסוק במסחר או בכל פעילות בתחום סחר/מכר בסחורות;
* הנהלת האתר ומארגניו אוסרים בהחלט להעתיק ולשכפל בכל צורה את הכללים הקיימים האלה ואת ההסכם הזה.
5.6 המשתמש יישא במלוא האחריות בגין הטקסטים שנכתבו על ידו, כולל התכתבות עם משתמש אחר.
5.7 אם מישהו אינו מסכים לכללים ואינו מסכים לציית לחוק ו/או לכללים הקיימים, עליו להודיע על כך להנהלת האתר. אם המשתמש נרשם – יסולק; אם לא נרשם – לא יוכל להירשם ללא הסכמתו.

תנאים בנוגע לכישוריו האישיים של אדם והאינטלקט שלו – כלל מס’ 6
6.1 כל האובייקטים שבאתר, כולל רכיבי העיצוב, טקסט, תיאורים גרפיים, איורים, וידיאו, סקריפטים, תוכניות, מוזיקה, קולות ושאר האובייקטים ולקטיהם, הינם הקניין הבלעדי של הנהלה, משתמשי האתר ושאר בעלי הזכויות; כל הזכויות לאובייקטים אלה שמורות.
6.2 למעט המקרים שנקבעו ע”י הכללים האלה וכן ע”י החוק הקיים בישראל, אסור להעתיק, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג ממוסגר, לפרסם, להוריד, למסור, למכור או להשתמש בצורה אחרת בכל תוכן, במלואו או בחלקו, ללא אישור מראש מבעל הזכויות, למעט המקרים בהם הביע בעל הזכויות באופן מובהק את הסכמתו לשימוש חופשי בתוכן ע”י אדם אחר.
כיוון שהאתר kisharonsheli.co.il הינו גם סוכנות יחסי ציבור, המשתמש בעת ההרשמה מאשר ומתיר להנהלת האתר להשתמש בעבודותיו ובזכויות יוצרים שלו במטרה לסייע למשתמש להיחשף לשוק עסקי הבידור ו/או להוסיף לאתר פופולאריות. אין למשתמש אפשרות להתנגד להחלטה זו או לא להסכים עימה.
* המשתמש אשר מפרסם בדף האישי שלו באתר את התוכן השייך לו לפי החוק, מעניק למשתמשים אחרים זכות שאינה בלעדית לשימוש בו בדרך צפייה, שחזור (כולל העתקה), עיבוד (כולל הדפסת העתקים) וזכויות אחרות לשימוש אישי בלתי מסחרי בלבד, למעט מקרים בהם שימוש כנ”ל פוגע או עלול לפגוע באינטרסים של בעלי הזכויות המוגנים ע”י החוק.
* שימוש של המשתמש בתוכן אשר הגישה אליו נפתחה לשימוש אישי בלתי מסחרי, מאושר בכפוף לשמירה על כל סימני זכויות היוצרים (copyrights) או הודעות אחרות בנוגע לזכויות יוצרים, שמירה על שמו של המחבר ללא שינוי ושמירה על היצירה ללא שינוי.
* כל שימוש באתר או בתוכן, למעט המותר לפי הכללים התקפים אלה או במקרה של הסכמתו המובהקת של בעל זכויות לשימוש כזה, אסור בהחלט ללא אישור בעל הזכויות מראש ובכתב:
* אסור למשתמש להעלות לאתר קישורים לאתרים אחרים ללא סימניהם ושם המחבר.
* על המשתמש להגן באופן עצמאי על זכויות היוצרים שלו ובשום אופן לא להשיג זכויות יוצרים בדרך לא חוקית או במרמה.
6.3 אחריות בגין הפרת הזכויות
* המשתמש יישא במלוא האחריות בגין כל תוכן או כל מידע שהוא מפרסם באתר. עליו להודיע למי שמידע זה שייך לו. אסור למשתמש להעלות, למסור או לפרסם תוכן באתר kisharonsheli.co.il אם אין לו זכויות בהתאם לביצוע פעולות אלה.
* הנהלת האתר יכולה אך אינה חייבת לצפות באתר לשם גילוי המידע האסור, ותוכל למחוק או להעביר (ללא הודעה מוקדמת) את התוכן או המשתמשים לפי שיקול דעתה בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, כולל (ללא כל מגבלות) העברה או מחיקת התוכן אשר לדעתה, מפר כללים אלה, החוק הקיים בישראל ו/או עלול לפגוע בזכויות, להזיק או לסכן את ביטחון המשתמשים האחרים או גופים שלישיים.
* כאשר מפרסם המשתמש את התוכן שלו ו/או כל מידע לאתר, הוא יעניק להנהלה את הזכות להעתיק את התוכן שלו לשם הסדרה והקלה על פרסום ושמירה על תוכן המשתמש באתר.
* כאשר מפרסם המשתמש את התוכן שלו ואת המידע לכל חלק של האתר ולכל פרקיו, מעניק הוא באופן אוטומטי ובחינם (ללא זכות לתביעה) להנהלה את הזכות הלא בלעדית לשימוש בו בדרך העתקה, שליחה, יחסי ציבור, פרסום בפומבי, ביצוע בפומבי, שחזור, עיבוד, תרגום והפצה לפי מטרות האתר או כל סיבה הקשורה להן, כולל לפופולריזציה של האתר. למטרות אלה תוכל ההנהלה להפיק יצירות נגזרות או לשלב תוכן של המשתמש כמרכיב באוספים הרלוונטיים המשמשים להשגת המטרות הנ”ל.
* אף אם יבקש המשתמש מכל סיבה שהיא מההנהלה למחוק את הפרופיל (דף) שלו, יבוטלו באופן אוטומטי כל הזכויות הנזכרות בכללים אלה, אולם ההנהלה רשאית לשמור על העתקי הארכיון של המשתמש במשך תקופה לא מוגדרת .
6.4 האתר מכיל (או יכול להכיל) קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (אתרים של גורמים שלישיים) וכמו כן מאמרים, תמונות, איורים, תיאורים גרפיים,, מוזיקה, צלילים, קטעי וידיאו, מידע, אפליקציות, תוכנות ותוכן אחר השייך לגורמים שלישיים או מגיע מהם (תוכן של גורמים שלישיים) שמהווה תוצאת הפעילות האינטלקטואלית ומוגן ע”י חוקי מדינת ישראל.
6.5 הגורמים השלישיים הנ”ל והתוכן שלהם לא ייבדקו ע”י ההנהלה לצורך התאמתם לדרישות אלה או אחרות (אמינות, שלמות, הגינות וכו’). ההנהלה אינה אחראית על כל מידע הנמצא באתרים של גורמים שלישיים אליהם מקבל המשתמש את הגישה דרך האתר או דרך תוכן של גורמים שלישיים, כולל כל דעות וטענות שמתבטאים באתרים של גורמים שלישיים או בתוכן שלהם.
6.6 הקישורים המפורסמים באתר או ההנחיות להורדת הקבצים ו/או התקנת תוכנות של גורמים שלישיים, אינם מהווים תמיכה או אישור הפעולות הנ”ל ע”י הנהלת האתר. הקישור לכל אתר, מוצר, שירות, כל מידע בעל אופי מסחרי או לא מסחרי, אשר מפורסם באתר, אינו מהווה אישור או המלצה על המוצרים (השירותים) האלה מצד ההנהלה. במידה ויחליט המשתמש לעזוב את האתר ולעבור לאתרים של גורמים שלישיים, או להשתמש או להתקין תוכנות של גורמים שלישיים, יעשה זאת על אחריותו בלבד ומרגע זה לא יחולו יותר עליו הכללים הקיימים האלה. בפעולותיו הבאות כדאי למשתמש לציית לנורמות ולמדיניות המקובלת, כולל הרגלים עסקיים של אלה אשר בתוכן שלהם הוא מתכוון להשתמש.
6.7 הנהלת האתר רשאית להשתמש בתמונות ו/או ווידיאו (צילומים, ווידיאו) של  המשתמש. המשתמש בעת ההרשמה מאשר  ומתיר להנהלת האתר להשתמש בתמונות ו/או ווידיאו (צילומים, ווידיאו).כאשר מפרסם המשתמש תמונות ו/או ווידיאו שלו לכל חלק של האתר ולכל פרקיו, מעניק הוא באופן אוטומטי ובחינם( ללא זכות לתביעה) להנהלת האתר את הזכות הלא בלעדית לשימוש בו בדרך העתקה, שליחה, יחסי ציבור, פרסום בפומבי, ביצוע בפומבי, שחזור, עיבוד והפצה לפי מטרות האתר או כל סיבה הקשורה להן, כולל לפופולריזציה של האתר.

* אף אם יבקש המשתמש מכל סיבה שהיא מההנהלה למחוק את הפרופיל (דף) שלו, יבוטלו באופן אוטומטי כל הזכויות הנזכרות בכללים אלה, אולם ההנהלה רשאית לשמור על העתקי הארכיון של המשתמש במשך תקופה לא מוגדרת .

האחריות ברשת חברתית ‘הכשרון שלי’  kisharonsheli.co.il ושימוש בה – כלל מס’ 7
7.1 כל מי נשנרשם הינו משתמש והוא יישא באחריות מלאה על פעולותיו הקשורות ליצירה ופרסום של המידע בדף האישי הפרטי שלו, וכן בקשר ליצירה והקלטת המידע בדפים אישיים של משתמשים אחרים ובשאר חלקי האתר, בהתאם לכללים הקיימים של האתר kisharonsheli.co.il הפרת הכללים הקיימים, הסכם זה וחוקי מדינת ישראל תגרום להטלת אחריות אזרחית, מנהלית ופלילית.
7.2 הנהלת האתר מעניקה למשתמשים אפשרות טכנית לשימוש בו, אולם אינה משתתפת בבניית תוכן הדפים האישיים של המשתמשים, לא מבקרת עליהם ואינה אחראית על מעשה או מחדל מצד כל גורם שהוא בקשר לשימוש באתר או לפרסום ושימוש בתוכן הדפים האישיים של המשתמשים באתר kisharonsheli.co.il.
במערכת המידע של האתר ובתוכנה שלו אין פתרונות טכניים המבצעים באופן אוטומטי את הצנזורה ואת הביקורת על הפעולות ויחסים בין המשתמשים באתר.
תפותח המערכת הזאת, תוכנס לתיקוני הכללים הנ”ל.
7.3 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את עיצוב האתר, תוכנו ורשימת השירותים, לשנות או להוסיף את הסקריפטים המשמשים, תוכנה ושאר האובייקטים הנמצאים בשימוש או באחסון באתר, כמו כן גם יישומי שרת, בכל עת, תוך הודעה מראש או בלעדיה.
הנהלת האתר אינה עוסקת במודרציה או בצנזורה מוקדמת של מידע של המשתמשים ונוקטת צעדים להגנה על זכויות ואינטרסים של הגורמים ולהבטחת הציות לדרישות חוקי מדינת ישראל רק לאחר פניית המעוניין להנהלת האתר בדרך המקובלת.
7.4 הנהלת האתר אינה אחראית על הפרת כללים אלה ע”י המשתמש ושומרת לעצמה זכות: לשיקול
דעת וכן במקרה של קבלת מידע ממשתמשים אחרים או מגורמים שלישיים בדבר הפרת הכללים האלה ע”י
המשתמש, לשנות (לבצע מודרציה) או למחוק כל מידע שיתפרסם ע”י המשתמש אשר מפר את האיסורים שנקבעו בכללים הנ”ל (כולל הודעות אישיות), למנוע, להגביל או להפסיק גישתו של המשתמש לכל אחד מחלקים או שירותי האתר (או חלק מהם) בכל עת, מכל סיבה או ללא הסבר הסיבות, בהודעה מראש או בלעדיה, בלי לשאת באחריות לכל נזק שעלול להיגרם לך בפעולה כזאת. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק את הדף האישי של המשתמש ו/או למנוע, להגביל או להפסיק למשתמש גישה לכל אחד משירותי האתר, אם תגלה ההנהלה שלדעתה מהווה המשתמש איום על האתר ו/או על המשתמשים בו. הנהלת האתר אינה אחראית לחסימה זמנית או מחיקת המידע שבוצעו מכוח כללים אלה, או למחיקת הדף האישי (הפסקת הרשמה) של המשתמש. מחיקת הדף האישי של המשתמש פירושו מחיקה אוטומטית של כל המידע שבו, וכן של כל מידע של המשתמש אשר הוקלט בעת ההרשמה באתר. לאחר סילוק הדף האישי יאבד המשתמש את זכות הגישה לאתר. במקרים מסוימים ייגנז המידע אודות המשתמש בארכיון אך הדבר אינו מחייב את האתר לבצע את הפעולות הנ”ל באופן סדיר.
7.5 הנהלת האתר רשאית להשתמש במידע סטטיסטי (כולל דוא”ל של המשתמש) הקשור לתפקוד האתר, וכן במידע של המשתמשים למטרת פרסום ייעודי לקהל יעד שונה של המשתמשים באתר. לצורך ארגון התפקוד ותמיכה טכנית של האתר וקיום כללים אלה פתוחה להנהלת האתר אפשרות טכנית לגישה לדפים האישיים של המשתמשים, אולם היא תממש את האפשרות הנ”ל אך ורק במקרים הצפויים בכללים אלה.
7.6 הנהלת האתר רשאית להודיע למשתמש את המידע בדבר התפתחות האתר וכן לפרסם את הפעילות והשירותים של האתר באמצעות דואר אלקטרוני שרשום באתר ו/או דואר פנימי של האתר.

7.7 הרשת החברתית החדשה ושירותי האתר, כולל סקריפטים, נספחים, תוכן ועיצוב האתר, מסופקים As Is. הנהלת האתר ומייסדיו לא מבטיחים כלל שהאתר יתאים או לא יתאים למטרות השימוש הספציפיות. ההנהלה אינה יכולה להבטיח ואינה מבטיחה שום תוצאה ספציפית הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותיו.
7.8 על מנת להימנע מאי-הבנות על המשתמש לנקוט אמצעי בטיחות בעת הורדת תוכן מהאתר או מהקישורים הנמצאים בו, וכן בשימוש בכל קבצים כולל תוכנה. הנהלת האתר kisharonsheli.co.il מתעקשת לבקש וממליצה להשתמש אך ורק בתוכנה בעלת רישוי כולל תוכנות אנטיוירוס.
7.9 שימוש באתר זה מהווה הסכמת המשתמש לכך שהוא מוריד חומרים מהאתר או בעזרתו על אחריותו בלבד ויישא באחריות אישית על כל ההשלכות האפשריות של השימוש בחומרים הנ”ל, כולל הנזק העלול להיגרם למחשב או למכשיר אחר של המשתמש, או לגורמים שלישיים, לאובדן הנתונים או לנזק אחר.
7.10 הנהלת האתר ונציגיה אינם אחראים בכל דרך כלפי המשתמש או כלפי כל גורם שלישי על כל מקרה עקיף או נזק שלא בזדון, כולל אובדן הרווחים או הנתונים, פגיעה בכבוד או במוניטין עסקי שייגרמו עקב השימוש באתר, בתוכנו או בשאר החומרים אליהם אתם (או אחרים) קיבלתם גישה באמצעות האתר, אף אם הנהלת האתר הזהירה או ציינה אפשרות של גרימת הנזק הנ”ל.
7.11 הנהלת האתר אינה אחראית לתקוותיהם של המשתמשים על האתר ו/או על מייסדיו ו/או מארגניו ו/או מנהליו. בשום נסיבות הנהלת האתר אינה אחראית כלפי הגורם השלישי והמשתמש על כך שהם ציפו מהאתר להשיג מטרות או הבטחות כלשהן. על המשתמש ועל הגורם השלישי להפנים כי האתר אינו מבטיח ואינו מתחייב
להבטיח כל תוצאה והבטחה ספציפית משימוש באתר. האתר והנהלתו רשאים להשתמש במידע פרסומי מכל מין וסוג שהוא להמשך פיתוח פופולאריות האתר.

7.12 כל מי נשנרשם הינו משתמש והוא זכאי לקבל שירותים שהרשת החברתית מספקת, כמו: הרשמה ללא עלות, סיוע משפטי, מידע על האודישנים, מידע על ההופות והצגות בניוזלטר , קידום פרויקטיים אישיים ( לאחר הגשת הפרויקט, יענו המעומדים המתאים בלבד), קנית וקידום הצגות ( לאחר הגשת הבקשה, יענו המעומדים המתאים בלבד), הדרכות לשחקנים,  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את החברות של המשתמש בכל עת (סעיף 7.12 מתייחס אך ורק לשירותים שאינם כרוכים בתשלום).

לימודים – קורסים – השתלמויות ‘הכשרון שלי’ כלל מס’ 8.

8.1 ‘הכשרון שלי’ מעניקה שירותים בתשלום: קורסים ( משחק, פיתוח קול, לימודי תיאטרון, מול מצלמה ), השתלמויות לשחקנים וזמרים, בימוי הצגות.
הרשמה ללימודים ו/או השתלמות.

8.2. הרשמה ללימודים ו/או השתלמות של כל אדם מתבצעת לפי השלבים.
8.3. ניתן להירשם ללא עלות לראיון אישי עם נציגי ‘הכשרון שלי’.
8.4. על הנרשמים יש להגיע לפגישה ולראיון אישי בתיאום מראש בשעות הפעלות .

תנאי קבלה עבור לימודים משחק, תיאטרון וקולנוע:

8.5 . כל אדם שמלאו לו 18 שנה יוכל להירשם כתמיד ל ‘הכשרון שלי’ ( במידה ועבר ראיון אישי, שלב אודישנים וחתימת חוזה שהינו כתב הרשמה לקורס ) הנרשם ללימודים ו/או השתלמות אינו חייב להיות חבר באתר ‘הכשרון שלי’.
8.6. כל אדם עד גיל 18 שנה רשאי להירשם ללימודים אך ורק באמצעות אישור הורים בכתב.
8.7. נרשמים שהינם עברו ראיון אישי בהצלחה הוזמנו לאודישן.
8.8. מעומדים שהינם עברו אודישן יעברו לשלב חתימת כתב הסכם וחוזה.
8.9. דמי הרשה על פי כתב הרשמה וחוזה.
8.10. המועמד שאינו התקבל ללימודים רשאי לגשת לאודישנים ו/או ראיון אישי כל חודשיים.
8.11. הנהלת ‘הכשרון שלי’ שומרת לעצמה זכות לא לקבל תלמידים מכל סיבה שהיא.
8.12. הנהלת ‘הכשרון שלי’ רשאית להפסיק לימודים לתלמיד/ה על פי שיקול דעתה.
תנאי קבלה עבור לימודים בימוי תקשורת וטלוויזיה:
8.13. ניתן להירשם ללא עלות לראיון אישי עם נציגי האקדמיה.
8.14. על הנרשמים יש להגיע לפגישה ולראיון אישי בתיאום מראש בשעות הפעלות האקדמיה.
8.15. על המועמד/ת חובה להיות מעל גיל 18.
8.16. דמי הרשה על פי כתב הרשמה וחוזה.
8.17. המועמד שאינו התקבל ללימודים רשאי לגשת לראיון אישי כל חודשיים.
8.18. הנהלת ‘הכשרון שלי’ שומרת לעצמה זכות לא לקבל תלמידים מכל סיבה שהיא.
8.19. הנהלת ‘הכשרון שלי’ שומרת לעצמה זכות לא לקבל תלמידים מכל סיבה שהיא.
8.20. שעות הפעילות קבלת קהל: א’ – ה’ בלבד, בין השעות 11:00-18:00.
8.21. ‘הכשרון שלי’ אינה פעילה בימי ו’ וחגים.
8.22. הלימודים מתקיימים לפי סילבוס בהתאם לקורס עליו התלמיד נרשם והתחייב.

אחראיות התלמיד.

8.23. חובות התלמיד/ה:
8.24. שמירה על חוקי מדינת ישראל ועל כללי ההסכם.
8.25. שמירת התחייבות והסכם כלפי הלימודים.
8.26. בעת ההרשמה יש לספק נתונים נכונים ואמינים .
8.27. לא להכריז על זכויות יוצרים אם אין לכם זכות לכך.
8.27. לא להשתמש במידע האישי של אדם אחר גם בהיותו חבר שלכם ו/או קרוב משפחה.
8.28. התלמיד/ה מתחייב/ת לשלם עבור הלימודים בזמן ללא פגורים.
8.29. אסור לתלמיד/ה:
8.30. למסור פרטים של אדם אחר.
8.31. למסור פרטים שגויים.
8.32. אם מישהו אינו מסכים לכללים ואינו מסכים לציית לחוק ו/או לכללים הקיימים, עליו להודיע על כך להנהלת ‘הכשרון שלי’.

סיכום בנושא האתר ‘הכשרון שלי’  kisharonsheli.co.il – כלל מס’ 9

9.1 כללים תקפים אלה מהווים הסכם בין המשתמש לבין הנהלת האתר בדבר סדרי השימוש באתר ובשירותיו.
9.2 אם ייווצרו למשתמש ו/או לגורם שלישי ו/או למועמד שטרם נרשם, שאלות או חילוקי דעות, תעשה הנהלת האתר את כל מה שאפשר כדי ליישב את הסכסוך ואת חילוקי הדעות בדרך משא ומתן בין הצדדים (אולם אם הדבר לא יהיה נוח להנהלה או הצד לסכסוך יבטא את טענתיו בדרך בלתי מוסרית או בגסות, אזי רשאית ההנהלה שלא לנהל משא ומתן בין הצדדים). היה וייושבו חילוקי דעות בדרך משא ומתן, ייפתר הסכסוך לפי הסדר שנקבע ע”י חוקי מדינת ישראל.
9.3 הנוסח התקף משפטית של כללים אלה הינו בשפה העברית בלבד. אם המשתמש אינו שולט המשתמש בשפה העברית, אין להנהלה אפשרות לספק את הכללים התקפים בשפה אחרת.
הנהלת האתר פועלת לתרגום האתר לשפות אחרות לשם שימוש נוח יותר (אולם כעת פועל האתר בעברית בלבד וההנהלה אינה קובעת מועדי מעבר האתר לשפה אחרת).
באם תפותח מערכת שכזאת, תוכנס לתיקוני כללים תקפים אלה.

תאריך עדכון: פברואר 2017

© כל הזכויות שמורות.

תנאי שימוש