הצהרת פרטיות

שלום רב,

הצהרת הפרטיות כלולה בתוך הסכם למשתמש ותנאי שימוש.
כל הדברים שנרשמו לעיל נלקחו מתוך תנאי השימוש.
כלל מס’ 1.
1.3 הנרשם באתר kisharonsheli.co.il, חייב להכיר את כללי השימוש באתר במלואם, מהתחלה עד הסוף, לפני שיירשם בו. הרשמה באתר של גוף משפטי, ארגון חברה ואדם (ללא קשר ללאום, מין, צבע עור, דתו, השקפותיו הפוליטיות ומעמדו החברתי (דת וההשקפות הפוליטיות ושהן לגיטימיות במדינת ישראל ולא נאסרו בחקיקה, לא גורמות לטרור, אלימות, הסתה והשפלה של דתות, גזעים, לאומים ואנשים אחרים – התיקון חל הן על אזרחים והן על גופים משפטיים כאחד), פירושה שהמשתמש מקבל את הכללים הקיימים האלה במלואם וללא סייגים.
1.4 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף באופן חד צדדי וללא הודעה מוקדמת, כל כללי השימוש באתר או תוספת. תנאים וכללים אלה מהווים מסמך פתוח ונגיש לכולם. הכללים האלה נמצאים באתר הרשמי בכתובת kisharonsheli.co.il
צוות האתר וקבוצת גיבוי יחד עם הנהלת האתר, ממליץ לכם לבדוק באופן תקופתי את תנאי ההסכם הזה ואת הכללים בנוגע לשינוי שלהם ו/או תוספות, ו/או שינוי כללי השימוש. במידה והמשתמש ממשיך את השימוש באתר לאחר השינויים ו/או התוספות, יפורש הדבר כהסכמתו המלאה וקבלת כל הכללים וכל השינויים באתר הכשרון שלי.
כלל מס’ 2.
2.2 כל הזכויות באתר זה בכלל וזכויות לשימוש בכתובת הרשת (דומיין) kisharonsheli.co.il הינם קניינו של מייסד האתר דמיטרי שטוחין ,הגישה לאתר ניתנת לכל המעוניינים בהתאם לכללי האתר הקיימים ולחוקי מדינת ישראל.
2.3 דפי האתר ישמשו לפעולות ההתפתחות האינטלקטואלית של המשתמש (כולל יצירות הספרות, המוזיקה והאומנות, הקלטות פלייבקים, גרפיקה ועיצוב מכל סוג). היצירות הנ”ל יכולות להיות קניינם של המשתמשים ולא של הנהלת האתר. אם הינכם בעלי זכויות יוצרים או פטנט ליצירה כלשהי, נבקשכם להודיע על כך להנהלת האתר. פנייתכם תיבחן תוך זמן סביר (החלטתנו ותגובתנו לתלונה יישלחו לך לכתובתכם האלקטרונית הקיימת). המשתמשים זכאים ליצור באופן עצמאי, לכתוב יצירות ולפרסם אותן בדפים שלהם ברשת החברתית החדשה kisharonsheli.co.il.
כלל מס’ 3.
3.2 ניתן לשלוח לכתובת : חיפה, ת.ד 33293 ולדוא”ל את כל הטענות וההצעות של גופים פרטיים וגופים משפטיים כלפי הנהלת האתר וכלליו, כמו כן שאר הנושאים לגבי פעילות האתר, הפרת זכויות ואינטרסים של הגורמים השלישיים בעת השימוש בו, וכן את ההצעות לשיפור האתר.
3.3 שום סעיף לכללים אלה ולהסכם זה לא מעניק למשתמש זכות לשימוש בשם החברה, בסימנים מסחריים האתר (מכל הסוגים), בשמות דומיין ושאר סימני האתר kisharonsheli.co.il הזכות לשימוש בסימנים מסחריים של האתר kisharonsheli.co.il יינתן אך ורק על פי ההסכם בכתב עם הנהלת האתר.
3.4 מנהלי האתר אוסרים על כל אנשים וגופים משפטיים שימוש בזכויות היוצרים של האתר, משלוח דואר זבל (spam), פריצת הדפים של משתמשים אחרים, הפצת תעמולה מכל מין וסוג, אלימות והטרדות, עיסוק בפעילות בלתי חוקית, השתתפות בקנוניות, השפלת המשתמשים או שאר צדדים שלישיים שאינם משתמשים. ההנהלה שומרת לעצמה זכות למחוק את הדף שלכם ללא התראה.
כלל מס’ 4.
4.4 המשתמש יישא במלוא האחריות בגין הפרטים אשר מסר, אמינותם, נכונותם, האקטואליות שלהם,
מהימנותם, מלואם ופתיחותם. במידה ויימסרו פרטים לא נכונים ולא אמינים אשר יפגעו בגורם השלישי, יישא
המשתמש במלוא האחריות לפי חוק מדינת ישראל.
4.6 לאחר הרשמת האדם או הגוף המשפטי מסכים המשתמש ברשת החברתית החדשה kisharonsheli.co.il עם כללי שימוש באתר ונושא במלוא האחריות, כיוון שקיבל על עצמו את כל הזכויות והחובות הקשורות לשימוש באתר ובתפקודו. בהמשך, לאחר סיום תקופת ההרשמה, ירכוש המשתמש את מלוא הזכויות לשימוש בדף האישי שלו (השימוש אינו כולל את הפעולות האסורות בחוזה).
4.10 השתמש הגורם השלישי כלשהו (ללא קשר לסיבה) בשם המשתמש ובסיסמה, על המשתמש להודיע על כך להנהלת האתר. במקרה של חדירה בלתי מאושרת לדף המשתמש ו/או גישה לשם המשתמש ולסיסמה, ייחסם הדף וייבדק ע”י ההנהלה. במקרה זה תישלח למשתמש הודעה בה יינתנו לו שם המשתמש והסיסמה החדשים.
4.11 לאחר סיום ההרשמה יקבל המשתמש את הזכות לשימוש עצמאי בדף שלו למטרותיו האישיות הבלתי מסחריות, לתקשורת עם המשתמשים האחרים בכפוף להסכמתם, וכן יהיה זכאי להשתמש בשאר השירותים הכלליים של האתר.
כל פרסומת באתר זה אסורה. ניתן לפרסם רק בתיאום בכתב בין המשתמש לבין ההנהלה.
4.12 בעל דף באתר kisharonsheli.co.il מפרסם בעצמו את כל המידע אודותיו ואודות פעילותו. תוך כדי כך עליו להבין כי הדף שלו נגיש גם למשתמשים אחרים ונתון לצפייה. על המשתמש לפרסם אך ורק את העבודות בענף היצירה שלו אשר מהווים קניינו בלבד. על המשתמש להבין כי הנהלת האתר אינה אחראית על המידע שהוצג על ידיו ואינה עוזרת לו ביצירת הדף האישי שלו.
4.13 המשתמש רשאי ליצור בלוגים, קבוצות, להשתתף בפורום, לבנות דף אישי, דפים רשמיים, לקבוע מפגשים שלו למטרות לא מסחריות, למוסדות צדקה, מלכ”רים, חברות, מותגים, עבודות ושירותים שאינם קשורים לפרסומת ולקידום העסקים. הוא רשאי להשתתף בכל האירועים של האתר. כל האנשים והגופים רשאים להשתמש בשיטות החוקיות התואמות את המוסר והנורמות האתיות של האתר ואת החוק.
אף משתמש אינו רשאי לייצג את הנהלת האתר.
בקבוצות, הודעות, פורומים, צילומים, וידיאו, דפים אישיים ובכל האמור לעיל המשתמש אינו רשאי להשתמש בסימן ובסמל האתר וכן בטקסטים הקשורים לפרסום ולהפצה.
חל איסור להשתמש בקבוצות, פורומים, וידיאו, שמע, צילומים והודעות בפעולות משפילות, תעמולה, הסתה, סחיטה, השפלה ואלימות בכל מין שהוא. על כל המשתמשים לציית ולהסכים לכללים האלה של האתר.
במקרה שייתפס המשתמש באי-ציות לחוק, לא יוכל למחוק את הטקסט אשר כתב. האתר kisharonsheli.co.il מבקש מהמשתמשים להיכנס לאתר אך ורק למטרה שלמענה נוצר האתר (נא לקרוא בפרק “מטרת האתר”).
כלל מס’ 5.
5.1 חובות המשתמש

* שמירה על חוקי מדינת ישראל ועל כללי ההסכם.
* בעת ההרשמה יש לספק נתונים נכונים ואמינים, לעקוב אחר שינוי הפרטים האישיים ולהודיע להנהלת האתר על כל שינויים בחשבון ו/או פריצה בדף שלכם, ו/או בשם המשתמש וסיסמה.
* בשום אופן אין לאפשר גישה לדף שלכם לזרים. הדף שלכם הינו אישי.
* לא לפרסם למטרות מסחריות.
* לא לפרסם קבצי פורנו (צילומים ווידיאו), אלימות, סחיטה, השפלות, קללות וגסויות, לא לעסוק בהפצת הסתה לטרור וקריאות להשמדת בני אדם, לא לקרוא להתאבדות ולשאר מעשים בלתי חוקיים (ואם נפלת קורבן לדברים הנ”ל, אנא הודיעו מייד להנהלת האתר).
* לא להכריז על זכויות יוצרים אם אין לכם זכות לכך.
* לא לפרסם קישורים אם יפגע הדבר בצדדים שלישיים.
* לא לפרסם על חייהם הפרטיים של משתמשים אחרים.
* לא להשתמש במידע האישי של משתמש אחר גם בהיותו חבר שלכם.
5.2 אם אינכם בטוחים בחוקיות מידע כלשהו אותו בכוונתכם לפרסם, מציעה לך רשת חברתית חדשה kisharonsheli.co.il.
להימנע מכתיבת פרטים כלשהם בדפי האתר.
5.3 אסור למשתמש:
* להיכנס לאתר בשמו של משתמש אחר או להירשם לא תחת שם שלכם, להירשם בשמו של אדם אחר, קבוצה או תאגיד וכו’.
* לעוות פרטים אודותיו, גילו או יחסים בינו לבין אנשים או גופים אחרים.
* אסור לשמור על המידע או להפיץ מידע או להחזיק במידע אשר מכיל איומים, מערער, משפיל, פוגע בכבוד או במוניטין העסקי או בסודיות החיים הפרטיים של משתמשים אחרים או גופים שלישיים;
– פוגע בזכויות הקטינים;
– הינו וולגרי או מחפיר, מכיל קללות, מכיל תמונות פורנוגרפיות וטקסטים או קטעי וידיאו בעלי אופי מיני בהשתתפות קטינים;
– מכיל קטעי אלימות או יחס אכזרי לבעלי חיים;
– מכיל תיאור אמצעים ושיטות להתאבדות וכל קריאה להתאבדות;
– מכיל תעמולה ו/או גורם להצתת שנאה או איבה גזעית, דתית או אתנית, תעמולת הפשיזם או אידיאולוגיה גזענית;
– מכיל חומר בעל תוכן קיצוני;
– מכיל תעמולה לפעילות בעלת אופי פלילי או עצות, הוראות או הנחיות לביצוע פעולה שכזו;
– מכיל מידע מסווג, כולל אך לא רק, סודות מדינה וסודות מסחריים, מידע אודות חיים פרטיים של צדדים שלישיים;
– מכיל פרסומת או מתאר חנוניות של שימוש בסמים כולל (סמים אודיאולוגים) (קבצים קוליים שמשפיעים על מוח האדם הודות לקצבים בינאורליים), מידע אודות הפצת הסמים, מתכונים להפקתם ועצות לשימוש בהם;
– שנועד לצרכי הונאה;
– היה ונפלתם קורבן לסוגיה זו או הייתם עדים לכך, ראו סעיף 5.1.
5.5 אסור לגרום להפרעות בפעילות שוטפת האתר
* אסור לקבל במרמה (בהסתמך על האמון מצדו של המשתמש) את הסיסמה ושם המשתמש שלו;
* אסור לעסוק במסחר או בכל פעילות בתחום סחר/מכר בסחורות;
* הנהלת האתר ומארגניו אוסרים בהחלט להעתיק ולשכפל בכל צורה את הכללים הקיימים האלה ואת ההסכם הזה.
5.7 אם מישהו אינו מסכים לכללים ואינו מסכים לציית לחוק ו/או לכללים הקיימים, עליו להודיע על כך להנהלת האתר. אם המשתמש נרשם – יסולק; אם לא נרשם – לא יוכל להירשם ללא הסכמתו.
כלל מס’ 6.
6.1 כל האובייקטים שבאתר, כולל רכיבי העיצוב, טקסט, תיאורים גרפיים, איורים, וידיאו, סקריפטים, תוכניות, מוזיקה, קולות ושאר האובייקטים ולקטיהם, הינם הקניין הבלעדי של הנהלה, משתמשי האתר ושאר בעלי הזכויות; כל הזכויות לאובייקטים אלה שמורות.
6.3 אחריות בגין הפרת הזכויות
* המשתמש יישא במלוא האחריות בגין כל תוכן או כל מידע שהוא מפרסם באתר. עליו להודיע למי שמידע זה שייך לו. אסור למשתמש להעלות, למסור או לפרסם תוכן באתר kisharonsheli.co.il אם אין לו זכויות בהתאם לביצוע פעולות אלה.
* הנהלת האתר יכולה אך אינה חייבת לצפות באתר לשם גילוי המידע האסור, ותוכל למחוק או להעביר (ללא הודעה מוקדמת) את התוכן או המשתמשים לפי שיקול דעתה בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, כולל (ללא כל מגבלות) העברה או מחיקת התוכן אשר לדעתה, מפר כללים אלה, החוק הקיים בישראל ו/או עלול לפגוע בזכויות, להזיק או לסכן את ביטחון המשתמשים האחרים או גופים שלישיים.
* כאשר מפרסם המשתמש את התוכן שלו ו/או כל מידע לאתר, הוא יעניק להנהלה את הזכות להעתיק את התוכן שלו לשם הסדרה והקלה על פרסום ושמירה על תוכן המשתמש באתר.
* כאשר מפרסם המשתמש את התוכן שלו ואת המידע לכל חלק של האתר ולכל פרקיו, מעניק הוא באופן אוטומטי ובחינם (ללא זכות לתביעה) להנהלה את הזכות הלא בלעדית לשימוש בו בדרך העתקה, שליחה, יחסי ציבור, פרסום בפומבי, ביצוע בפומבי, שחזור, עיבוד, תרגום והפצה לפי מטרות האתר או כל סיבה הקשורה להן, כולל לפופולריזציה של האתר. למטרות אלה תוכל ההנהלה להפיק יצירות נגזרות או לשלב תוכן של המשתמש כמרכיב באוספים הרלוונטיים המשמשים להשגת המטרות הנ”ל.
* אף אם יבקש המשתמש מכל סיבה שהיא מההנהלה למחוק את הפרופיל (דף) שלו, יבוטלו באופן אוטומטי כל הזכויות הנזכרות בכללים אלה, אולם ההנהלה רשאית לשמור על העתקי הארכיון של המשתמש במשך תקופה לא מוגדרת .
6.5 הגורמים השלישיים הנ”ל והתוכן שלהם לא ייבדקו ע”י ההנהלה לצורך התאמתם לדרישות אלה או אחרות (אמינות, שלמות, הגינות וכו’). ההנהלה אינה אחראית על כל מידע הנמצא באתרים של גורמים שלישיים אליהם מקבל המשתמש את הגישה דרך האתר או דרך תוכן של גורמים שלישיים, כולל כל דעות וטענות שמתבטאים באתרים של גורמים שלישיים או בתוכן שלהם.
כלל מס’ 7.
7.1 כל השנרשם הינו משתמש והוא יישא באחריות מלאה על פעולותיו הקשורות ליצירה ופרסום של המידע בדף האישי הפרטי שלו, וכן בקשר ליצירה והקלטת המידע בדפים אישיים של משתמשים אחרים ובשאר חלקי האתר, בהתאם לכללים הקיימים של האתר kisharonsheli.co.il הפרת הכללים הקיימים, הסכם זה וחוקי מדינת ישראל תגרום להטלת אחריות אזרחית, מנהלית ופלילית.
7.3 ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את עיצוב האתר, תוכנו ורשימת השירותים, לשנות או להוסיף את הסקריפטים המשמשים, תוכנה ושאר האובייקטים הנמצאים בשימוש או באחסון באתר, כמו כן גם יישומי שרת, בכל עת, תוך הודעה מראש או בלעדיה.
הנהלת האתר אינה עוסקת במודרציה או בצנזורה מוקדמת של מידע של המשתמשים ונוקטת צעדים להגנה על זכויות ואינטרסים של הגורמים ולהבטחת הציות לדרישות חוק ישראל רק לאחר פניית המעוניין להנהלת האתר בדרך המקובלת.
7.4 הנהלת האתר אינה אחראית על הפרת כללים אלה ע”י המשתמש ושומרת לעצמה זכות: לשיקול
דעתה וכן במקרה של קבלת מידע ממשתמשים אחרים או מגורמים שלישיים בדבר הפרת הכללים האלה ע”י
המשתמש, לשנות (לבצע מודרציה) או למחוק כל מידע שיתפרסם ע”י המשתמש אשר מפר את האיסורים שנקבעו בכללים הנ”ל (כולל הודעות אישיות), למנוע, להגביל או להפסיק גישתו של המשתמש לכל אחד מחלקים או שירותי האתר (או חלק מהם) בכל עת, מכל סיבה או ללא הסבר הסיבות, בהודעה מראש או בלעדיה, בלי לשאת באחריות לכל נזק שעלול להיגרם לך בפעולה כזאת. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק את הדף האישי של המשתמש ו/או למנוע, להגביל או להפסיק למשתמש גישה לכל אחד משירותי האתר, אם תגלה ההנהלה שלדעתה מהווה המשתמש איום על האתר ו/או על המשתמשים בו. הנהלת האתר אינה אחראית לחסימה זמנית או מחיקת המידע שבוצעו מכוח כללים אלה, או למחיקת הדף האישי (הפסקת הרשמה) של המשתמש. מחיקת הדף האישי של המשתמש פירושו מחיקה אוטומטית של כל המידע שבו, וכן של כל מידע של המשתמש אשר הוקלט בעת ההרשמה באתר. לאחר סילוק הדף האישי יאבד המשתמש את זכות הגישה לאתר. במקרים מסוימים ייגנז המידע אודות המשתמש בארכיון אך הדבר אינו מחייב את האתר לבצע את הפעולות הנ”ל באופן סדיר.
7.7 הרשת החברתית החדשה ושירותי האתר, כולל סקריפטים, נספחים, תוכן ועיצוב האתר, מסופקים as is. הנהלת האתר ומייסדיו לא מבטיחים כלל שהאתר יתאים או לא יתאים למטרות השימוש הספציפיות. ההנהלה אינה יכולה להבטיח ואינה מבטיחה שום תוצאה ספציפית הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותיו.
7.10 הנהלת האתר ונציגיה אינם אחראים בכל דרך כלפי המשתמש או כלפי כל גורם שלישי על כל מקרה עקיף או נזק שלא בזדון, כולל אובדן הרווחים או הנתונים, פגיעה בכבוד או במוניטין עסקי שייגרמו עקב השימוש באתר, בתוכנו או בשאר החומרים אליהם אתם (או אחרים) קיבלתם גישה באמצעות האתר, אף אם הנהלת האתר הזהירה או ציינה אפשרות של גרימת הנזק הנ”ל.
7.11 הנהלת האתר אינה אחראית לתקוותיהם של המשתמשים על האתר ו/או על מייסדיו ו/או מארגניו ו/או מנהליו. בשום נסיבות הנהלת האתר אינה אחראית כלפי הגורם השלישי והמשתמש על כך שהם ציפו מהאתר השגת מטרות או הבטחות למיניהן. על המשתמש ועל הגורם השלישי להפנים כי האתר אינו מבטיח ואינו מתחייב
להבטיח כל תוצאה והבטחה ספציפית משימוש באתר. האתר והנהלתו רשאים להשתמש במידע פרסומי מכל מין וסוג להמשך פיתוח פופולאריות האתר.
כלל מס’ 8.
8.2 אם ייווצרו למשתמש ו/או לגורם שלישי ו/או למועמד שטרם נרשם, שאלות או חילוקי דעות, תעשה הנהלת האתר את כל מה שאפשר כדי ליישב את הסכסוך ואת חילוקי הדעות בדרך משא ומתן בין הצדדים (אולם אם הדבר לא יהיה נוח להנהלה או הצד לסכסוך יבטא את טענתיו בדרך בלתי מוסרית או בגסות, אזי רשאית ההנהלה שלא לנהל משא ומתן בין הצדדים). היה וייושבו חילוקי דעות בדרך משא ומתן, ייפתר הסכסוך לפי הסדר שנקבע ע”י חוקי מדינת ישראל.
8.3 הנוסח התקף משפטית של כללים אלה הינו בשפה העברית בלבד. אם אינו שולט המשתמש בשפה העברית, אין להנהלה אפשרות לספק את הכללים התקפים בשפה אחרת.
הנהלת האתר פועלת לתרגום האתר לשפות אחרות לשם שימוש נוח יותר (אולם כעת פועל האתר בעברית בלבד וההנהלה אינה קובעת מועדי מעבר האתר לשפה אחרת).
באם תפותח מערכת שכזאת, תוכנס לתיקוני כללים תקפים אלה.
נא לקרוא את כל הסכם למשתמש ותנאי שימוש באתר.

בברכה,
צוות הרשת.

© כל הזכויות שמורות.